viernes, 14 de junio de 2013

PUNT D'ENCONTRE SOLIDARI CNT-FAI

L'anarquisme és organització, solidaritat i suport mutu i això és el que donarà a conèixer la Trobada Solidari. Som nosaltres mateixos, els fills i filles del poble, els qui hem d'organitzar per cobrir les nostres necessitats, i no únicament amb aquesta fi sinó també perseguint l'alliberament i emancipació de l'ésser humà a través de la revolució social.

Al nostre voltant, nenes i nens que pateixen desnutrició, persones que amb prou feines aconsegueixen fer un menjar diari, i els bancs d'aliments ja estan tocant fons. Com anarquistes, no ens quedarem de braços plegats veient com s'estén la misèria.

Aquesta trobada no és una finalitat, és un mitjà, un mitjà per acostar l'anarquisme al poble, un mitjà que demostra la nostra preocupació envers les nostres germanes i germans del poble, un mitjà per a la confraternització i la cohesió de la classe treballadora d'un mateix barri ... tot això perseguint la finalitat d'una auto-organització popular que puga conduir-nos cap al comunisme llibertari.

Així doncs, sense molt més que afegir, donat que davant fets sobren paraules, us esperem el dissabte 13 de juliol des de les 9h del matí a la plaça El·líptica, al barri de Corea de Gandia.

Si vols col·laborar, ajudar, etc. contacta amb nosaltres en els correus lasafor@cnt.es i assembleasolidariagandia@gmail.com.  Recorda, no és almoina, és suport mutu.

Salut, Anarkia i Revolució Social


CNT-AIT-FAI


PUNTO DE ENCUENTRO SOLIDARIO CNT-FAI

El anarquismo es organización, solidaridad y apoyo mutuo y esto es lo que dará a conocer el Encuentro Solidario.  Somos nosotrxs mismxs, los hijos del pueblo, quienes debemos organizarnos para cubrir nuestras necesidades, y no únicamente con este fin sino también persiguiendo la liberación y emancipación del ser humano a través de la revolución social.

A nuestro alrededor, niñas y niños que padecen desnutrición, personas que apenas logran hacer una comida diaria, y los bancos de alimentos ya están tocando fondo.  Como anarquistas, no nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo se extiende la miseria.

Este encuentro no es un fin, es un medio, un medio para acercar el anarquismo al pueblo, un medio que demuestra nuestra preocupación para con nuestras hermanas y hermanos del pueblo, un medio para la confraternización y la cohesión de la clase trabajadora de un mismo barrio… todo ello persiguiendo el fin de una auto-organización popular que pueda conducirnos hacia el comunismo libertario.

Así pues, sin mucho más que añadir, pues ante hechos sobran palabras, os esperamos el sábado 13 de julio desde las 9h de la mañana en Plaza Elíptica, barrio de Corea en Gandía.

Si quieres colaborar, ayudar, etc. contacta con nosotros en los correos lasafor@cnt.es y assembleasolidariagandia@gmail.com.  Y recuerda: no es limosna, es apoyo mutuo. 

Salud, Anarkía y Revolución Social

CNT-AIT-FAI