lunes, 5 de mayo de 2014

Rectificacions a l'article de la COS: CNT La Safor no participa ni participarà del Bloc Anticapitalista La Safor

L’article titulat “300 PERSONES ES MANIFESTEN A GANDIA DURANT EL 1R DE MAIG” i publicat hui dilluns 5 de maig al portal web del sindicat nacionalista independentista “Coordinadora Obrera Sindical” (http://www.sindicatcos.cat/) es troba dedicat a la manifestació que va recórrer Gandia el passat 1 de Maig.  Aquesta manifestació va ser convocada pel Bloc Anticapitalista La Safor, una plataforma on es donen la mà formacions que s’autodenominen llibertàries amb formacions polítiques i pro-estatals, d’una banda, i amb formacions nacionalistes d’altra.  El Bloc Anticapitalista està format per COS, la CGT, EU, PC, Arran, Endavant-OSAN i el SEPC.

A l’article anomena, literalment, que “Ara per ara, formen el Bloc Anticapitalista de la Safor la COS, la CGT, EU, PC, Arran, Endavant-OSAN i el SEPC, encara que en la cercavila s'han fet notar altres sigles com la de la CNT i també banderes independentistes i llibertàries”, afirmació COMPLETAMENT FALSA donat que la CNT no es va manifestar a Gandia aquest Primer de Maig.  No, el sindicat anarquista CNT La Safor no s’adhereix a aquesta “moda” de les plataformes.  No és qüestió de “puresa”, és qüestió de coherència.

Exigim a la Coordinadora Obrera Sindical que rectifique immediatament aquesta afirmació, doncs CNT La Safor ni participa ni participarà mai del Bloc Anticapitalista.  El nostre sindicat va estar els dies previs al Primer de Maig pegant cartells i repartint pamflets pels carrers de Gandia, però no va desfilar el Primer de Maig aquest 2014, com sí ho férem fa dos anys, al 2012, quan vam ser l’única organització de la comarca que va fer un acte per al Primer de Maig a Gandia, després de més d’una dècada sense cap esdeveniment social en aquesta data.  Al següent any, al 2013, va aparèixer el Bloc Anticapitalista.
Per què no ens unirem mai a aquesta Plataforma?  És que no defensem els interessos del poble, o potser no creiem en la unió?  Res més lluny.  Per això mateix, perquè defensem els interessos del poble i no els de l’estat, els de la burgesia ni els dels partits polítics, no acudirem mai.  Precisament perquè creiem en una unió del poble duta a terme de manera lliure, horitzontal, sense jerarquies, sense cúpules que facen i desfacen, no acudirem mai.

Una organització llibertària percep en l’Estat la font de tota la problemàtica social i per això lluita contra ell.  La burgesia i els partits polítics necessiten l’Estat per sobreviure i tenir sentit d’existir, i la seua acció es dirigirà al modelatge d’un Estat al seu parer, mai a la seua destrucció.  La lògica i la coherència fan totalment incompatibles a una organització anarquista amb les formacions polítiques o nacionalistes.

Els actes del Primer de Maig són positius pels fets i la lluita que evoquen, però a nosaltres, a la CNT La Safor, ens interessa més la tasca del dia a dia, al costat del poble i del necessitat per lluitar junts colze a colze, no volem que el poble delegue en nosaltres per a solucionar els problemes que a tots atenyen, aquest és el conte dels burgesos.

És lamentable que aquells i aquelles que s’anomenen “periodistes” manipules la informació d’aquesta manera, amb vils mentides, per tal de confondre a la gent en favor dels seus propis interessos.

La Confederació Nacional del Treball a La Safor rebutja i rebutjarà sempre la participació en plataformes al costat d’enemics i traïdors de l’anarcosindicalisme i de burgesos polítics a favor de l’Estat, siga quin siga l’Estat.

MORT A L’ESTAT, MORT A LA BURGESIA I MORT AL REFORMISME!  VISCA L’ANARQUIA!

I no estarà de més si exclamem alhora...

VISCA LA CNT, VISCA LA FAI I VISCA LA FIJL!!

CNT-AIT LA SAFOR
Carrer San Bernat, nº 24, GandiaEl artículo titulado “300 PERSONAS SE MANIFIESTAN En GANDIA DURANTE EL 1º DE MAYO” y publicado hoy lunes 5 de mayo en el portal web del sindicato nacionalista independentista “Coordinadora Obrera Sindical” (http://www.sindicatcos.cat/) se encuentra dedicado a la manifestación que recorrió Gandía el pasado 1 de Mayo.  Esta manifestación fue convocada por el Bloque Anticapitalista La Safor, una plataforma donde se dan la mano formaciones que se autodenominan libertarias con formaciones políticas y pro-estatales, por un lado, y con formaciones nacionalistas por el otro.  El Bloc Anticapitalista está formado por COS, la CGT, EU, PC, Arran, Endavant-OSAN y el SEPC.

En el artículo se puede leer, literalmente, que “Hoy por hoy, forman el Bloque Anticapitalista de la Safor la COS, la CGT, EU, PC, Arran, Endavant-OSAN y el SEPC, aunque en el pasacalle se han hecho notar otras siglas como la de la CNT y también banderas independentistas y libertarias”, afirmación COMPLETAMENTE FALSA dado que la CNT no se manifestó en Gandía este Primero de Mayo.  No, el sindicato anarquista CNT La Safor no se adhiere a esta “moda” de las plataformas.  No es cuestión de “pureza”, es cuestión de coherencia.

Exigimos a la Coordinadora Obrera Sindical que rectifique inmediatamente esta afirmación, pues CNT La Safor ni participa ni participará nunca del Bloque Anticapitalista.  Nuestro sindicato estuvo los días previos al Primero de Mayo, incluso la mañana del mismo día y mucho antes de la manifestación, pegando carteles y repartiendo panfletos por las calles de Gandía, pero no desfiló el Primero de Mayo este 2014 en esta localidad, como sí lo hicimos hace dos años, en 2012, cuando fuimos la única organización de la comarca que hizo un acto para el Primero de Mayo en Gandía, después de más de una década sin ningún acontecimiento social en esta fecha.  Al siguiente año, al 2013, apareció el Bloque Anticapitalista.

¿Por qué no nos uniremos nunca a esta Plataforma?  ¿Es que no defendemos los intereses del pueblo?  ¿O quizás no creemos en la unión?  Nada más lejos.  Por eso mismo, porque defendemos los intereses del pueblo y no los del estado, los de la burguesía ni los de los partidos políticos, no acudiremos nunca.  Precisamente porque creemos en una unión del pueblo llevada a cabo de manera libre, horizontal, sin jerarquías, sin cúpulas que hagan y deshagan, no acudiremos nunca.

Una organización libertaria percibe en el Estado la fuente de toda la problemática social y por eso lucha contra él.  La burguesía y los partidos políticos necesitan el Estado para sobrevivir y tener sentido de existir, y su acción se dirigirá al modelado de un Estado según sus intereses, nunca a su destrucción.  La lógica y la coherencia hacen totalmente incompatibles a una organización anarquista con las formaciones políticas o nacionalistas.

Los actos del Primero de Mayo son positivos por los hechos y la lucha que evocan, pero a nosotros, a la CNT La Safor, nos interesa más la tarea del día a día, junto al pueblo y al necesitado para luchar juntos codo a codo, no queremos que el pueblo delegue en nosotros para solucionar los problemas que a todos atañen, éste es el cuento de los burgueses.

Es lamentable que aquellos y aquellas que se denominan “periodistas” manipulen la información de este modo, con viles mentiras, para confundir a la gente en favor de sus propios intereses.

La Confederación Nacional del Trabajo en La Safor rechaza y rechazará siempre la participación en plataformas junto a enemigos y traidores del anarcosindicalismo y de burgueses políticos a favor del Estado, sea cual sea el Estado.

¡MUERTE AL ESTADO, MUERTE A LA BURGUESÍA Y MUERTE AL REFORMISMO! ¡VIVA LA ANARQUÍA!

Y no estará de más si exclamamos a la vez...

¡¡VIVA LA CNT, VIVA LA FAI Y VIVA LA FIJL!!

CNT-AIT LA SAFOR

Carrer San Bernat, nº 24, Gandia(veure article en: http://www.sindicatcos.cat/index.php/territorials/safor-valldigna-marines/item/2314-300-persones-es-manifesten-a-gandia-durant-el-1r-de-maig)