Documents de Formació CNT


Grups de consum


Amb l’elaboració d’aquest Quadern per al debat, els autors pretenem realitzar un succint acostament a l’experiència dels grups de consum, procurant esbossar una anàlisi que, almenys intencionalment, persegueix abordar el paper del consum de masses en la societat contemporània i la potencialitat dels grups de consum com a eines de transformació política de la societat...

Veure/descarregarGrups de ConsumEl pacte de l'Euro: Neoliberalisme d'urgència

En el present text pretenem aportar una breu explicació de les mesures i programes que des de la Unió Europea s’han engegat recentment amb l’excusa de combatre l’actual crisi econòmica i social. Es tracta d’esmicolar aquests plans d’actuació, de traduir-los al nostre llenguatge i de fer una valoració dels mateixos. Amb el pretext de la crisi actual es tornen a defensar des dels centres del poder polític europeu i des dels púlpits de creació d’opinió, les reformes, les polítiques econòmiques i els arguments aplicats en els últims decennis....

Veure/dscarregare: El pacte de l'euro

La permanent cruïlla dels serveis públics

La crisi financera provocada el 2008, que va començar per l’amenaça de fallida dels bancs (entitats privades) i que després es va convertir en crisi econòmica quan els estats van haver de sufragar els deutes d’aquests bancs (amb diners públics) ha produït nombrosos “danys col·laterals” en els drets socials i col·lectius de la majoria dels països europeus. Un d’aquests múltiples efectes ha estat tornar a posar en qüestió els serveis públics –si és que alguna vegada van desaparèixer del debat-, la naturalesa de l’administració i els seus recursos econòmics i humans...

La reforma de la negociació col·lectiva

 Reforma de la Negociació Col·lectiva cal emmarcar-la dins de l’estratègia permanent de l’elit financera i econòmica per desmantellar progressivamentels drets laborals i socials dels treballadors. Després de la dura Reforma laboral aprovada al setembre de 2010, el Govern la Patronal i els sindicats CCOO i UGT van signar al febrer de 2011 l’ASE (Acord Social i Econòmic). En aquest nou pacte social es contemplaven tres eixos fonamentals, d’una banda la Reforma del sistema públic de Pensions que s’ha materialitzat en la llei d’adequació, actualització i modernització de la Seguretat Social que va quedar definitivament aprovada el passat mes de Juliol i entrarà en vigor l’1 de Gener....

Preguntes i Respostes sobre el laberint educatiu

A vegades sentim utilitzar indistintament les paraules: ensenyament, aprenentatge, pedagogia, instrucció, cultura o educació. Són el mateix? En principi, no. Hi ha matisos.
Es diu ensenyament-aprenentatge al procés d’interacció dinàmica i transformadora entre algú (alguna cosa) que ensenya i algú (alguna cosa) que aprèn. Fruit d’aquesta interacció són els canvis més o menys permanents que es produeixen en tots dos, doncs també aprèn el que ensenya...

És possible funcionar sense governs: alternatives al parlamentarisme

Es pot viure sense governs? Aquesta pregunta —senzilla en la seva formulació, però que deslliga un univers argumental
per poc que es busqui entre les seves arrels— ha ocupat les lluites i debats de multitud d’obrers, filòsofs, intel·lectuals i polítics als segles XIX i gran part del XX, en els temps en què la societat, diem-li “civil” —encara que no n’hi ha cap altra- semblava
buscar amb afany i desesperació les respostes sobre la seva pròpia destinació. En canvi ara, ja al segle XXI, els únics que semblen fer-se
aquesta pregunta de forma global i amb un interès polític clar són les empreses multinacionals, que necessiten d’una banda, lliurar-se de les traves –per anomenar-les d’alguna manera— imposades pels governs nacionals o
locals i per un altre, absorbir el negoci dels — pocs— serveis públics que encara queden en
mans dels estats...

Legitimitat i finançament dels sindicats considerats “més representatius” a l’estat espanyol

Els sindicats UGT i CCOO van signar fa pocs dies el mal anomenat “acord social i econòmic per al creixement, l’ocupació i la garantia de les pensions”, pel qual s’introdueixen diferents retallades socials i es redueixen els drets dels treballadors presents i futurs. Se suposa, en general, que els sindicats existeixen per a la defensa i millora dels interessos dels treballadors, però amb pactes com aquest no s’albira millora alguna d’aquests interessos, sinó que
al contrari, es redueixen. La interpretació que fan aquests sindicats que, gràcies a la seva
presència, les retallades han estat menors, és totalment sui generis, ja que no podem
saber què hagués passat si no haguessin estat presents i què haguessin opinat els treballadors si algú els hagués preguntat. Per tant,
una pregunta que cal fer-se és d’on obtenen els sindicats la legitimitat per signar acords
en contra dels drets dels seus representats?...

Manual del llenguatge no sexista

La CNT en el marc del X Congrés, ratifica dins dels seus principis, tàctiques i finalitats la seva declaració ANTISEXISTA manifestant-se així:
L’anarcosindicalisme, en la seva lluita per aconseguir una societat lliure, justa i igualitària, té entre les seves finalitats la destrucció del patriarcat i la fi del sexisme i de qualsevol discriminació per raó de sexe o orientació sexual.
No han d’existir jerarquies entre les persones en funció del seu sexe, i rebutgem amb
fermesa qualsevol imposició social o cultural d’una conducta o rol segons es neixi. Cada
individu ha de desenvolupar la seva personalitat
en plenitud sense importar el seu sexe o sexualitat, fugint dels convencionalismes que ens fixen un camí a seguir o una manera de ser “femenina” o “masculina”...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.